skip to Main Content
09129361689 info@tamirateyakhchal.com
از کجا بفهمیم گاز یخچال نشتی دارد؟

از کجا بفهمیم گاز یخچال نشتی دارد؟

آیا نشت گاز یخچال خطرناک است؟ آیا روی سلامتی ما تاثیر گذار است؟ فریون که نام گاز یخچال است یک جزء اصلی در سیستم یخچال مدرن است. از این ترکیب برای انتقال حرارت برای خنک نگه داشتن قسمت داخلی یخچال…

بیشتر بخوانید
Back To Top