skip to Main Content
09129361689 info@tamirateyakhchal.com
اگر در یخچال باز بماند چه اتفاقی می افتد؟

اگر در یخچال باز بماند چه اتفاقی می افتد؟

درب یخچال یا فریزر خود را باز میکنید تا چیزی را بگیرید، در را میبندید و بعداً بازمیگردید: میبینید شکافی وجود دارد. درب آن کاملا بسته نشده و اکنون غذای شما آنطور که باید سرد نیست. این یک وضعیت ناامیدکننده…

بیشتر بخوانید
Back To Top